English version of our site "The Shack of Mirdad" is on-line!Good news to all our friends abroad.


Just recently we have added an English version of our website.

It is important to us that the message about our fantastic Optimal Recovery treatment which we have adopted here at The Shack of Mirdad goes as far as possible. It is not just about what we do here. It is about the way of thinking, to make possible what was mostly considered as impossible.


It is about helping each other to make our lives better and happier. We will do our best to write our articles also in English, and to share our knowledge and experience with everybody who seeks a healthier life.


With the warm greetings to everyone.

The Team from The Shack of Mirdad


#health #recovery #naturaltherapies #therapies #natural #massage #acupuncture #Ayurvedic #LomiLomi #Illness #resort #TheShackofMirdad

0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

© 2018-2019 by Chata Mirdada All rights reserved

  • Black Facebook Icon

Wszystkie artykuły i filmy zamieszczone na witrynie chatamirdada.com mają charakter edukacyjny, nie stanowią i nie mogą zastąpić porady lekarskiej. Właściciel witryny dokłada wszelkich starań, aby podawane w niej informacje były poprawne merytorycznie i nie były sprzeczne z obecną wiedzą specjalistyczną, jednakże ostateczna decyzja dotycząca form i przebiegu leczenia należy do lekarza. Redakcja i właściciel witryny nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronach witryny, która nie prowadzi działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ust 1 ustawy o działalności leczniczej.