top of page

Czym jest Qigong (Chi Kung) i czy ma realny wpływ na proces zdrowienia?

Artykuł z magazynu LiveScience

1.Pchać niebiosa dwoma dłońmi; 2. Rysować cięciwę i pozwolić strzałom lecieć; 3. Oddzielać niebiosa od piekła; 4. Wise Owl Gazes Backward; 5. Punching With Angry Gaze; 6. Bouncing on the Toes; 7. Big Bear Turns From Side to Side; 8. Touching the Toes Then Bending Backwards. Credit: Public domain
Osiem technik Baduanjin Qigong:

Qi gong (w Polsce często wymawiane Chi Kung albo Czi kung) to starożytna chińska metoda ćwiczeń i leczenia polegająca na medytacji, kontrolowanym oddychaniu i ćwiczeniach ruchowych.

Człon "Qi", która stanowi pierwszą część czi kung, jest trudnym słowem do przetłumaczenia - twierdzi Peter Wayne, adiunkt medycyny w Harvard Medical School i dyrektor ds. Badań w Centrum Medycyny Integracyjnej w Osher w Harvardzie. Qi to koncepcja tradycyjnej chińskiej kultury, która z grubsza oznacza energię życiową, informację, oddech lub ducha. Druga postać w qi gong, "gong", oznacza kultywację lub mistrzostwo, mówi Wayne. Qi gong jest więc czasami tłumaczone jako "pielęgnacja energii witalnej" lub "opanowanie swojej energii".

Istnieje wiele form czikung praktykowanych na całym świecie. Niektóre z tych form obejmują oddychanie i medytację w celu promowania duchowości i zdrowia, podczas gdy inne są bardziej energiczne i obejmują ćwiczenia sztuk walki. Tai chi, szeroko praktykowane ćwiczenie umysł-ciało, jest czasem określane jako forma czikung, ponieważ "kultywuje, porusza się i pomaga w zarządzaniu Qi", zgodnie z tym co twierdzi Wayne.


Qi Gong vs. tai chi

Chociaż mają wiele cech wspólnych, większość ludzi uważa chi kung i tai chi za dwie odrębne praktyki. Jednak Wayne mówi, że skupia się bardziej na podobieństwach między qi gong i tai chi niż na ich różnicach.

"Chi w słowie" tai chi "jest inną postacią i ma inne znaczenie niż "qi"w qi gong, ale praktyka tai chi, moim zdaniem, jest równoważna formie qi gong. trenujcie, aby mieć większą świadomość i kontrolę nad waszą "siłą życiową" - waszą fizjologią lub energią - mówi Wayne. I niektóre formy chi kung są niemal nieodróżnialne od tai chi, dodał.

Istnieją jednak inne formy qi gong, które w praktyce wyglądają zupełnie inaczej niż te w tai chi. Obejmują one proste, powolne ruchy wykonywane wielokrotnie. Jedną z podstawowych form jest czi kung Baduanjin, która ma osiem ruchów, często nazywanych Ośmioma Kawałkami Brokatu, czyli Tkaniną. (istnieją różne tłumaczenia). Ruchy są następujące: Naciskanie Niebios Dwoma dłońmi, Rysowanie cięciwy i pozwalanie, by strzały leciały, Oddzielanie Nieba i Ziemi, Mądra Sójka Wpatruje się w tył, Uderza Gniewnym Okiem, Odskakuje na Palcach, Wielki Niedźwiedź Odsuwa się na bok i dotykając palców, a następnie zginając się do tyłu.

Podczas gdy ruchy chi kung mogą być inne niż ruchy tai chi w niektórych przypadkach, to jednak obydwie praktyki łączą siłę i elastyczność z ćwiczeniami oddechowymi, skupioną uwagą i wizualizacją. Według Wayna, największa różnica między chi kung i tai chi jest związana z postrzeganiem przez społeczeństwo kwestii ciała i umysłu człowieka, niż z samymi praktykami. Wayne twierdzi, że praktyki chi kung niosą ze sobą stygmatyzację w niektórych społeczeństwach.

"Istnieją religijne kulty w Chinach, które praktykują qi gong, a co za tym idzie, istnieje wiele politycznych tarć między niektórymi z tych grup a chińskim rządem, ponieważ są one kultowe i ezoteryczne" - powiedział.

Chińscy urzędnicy potępili jedną z postaci praktyki czi kung - ruch Falun Gong, jako kult w 1999 roku. W wyniku demonstracji, zwolennicy Falun Gong w Pekinie spowodowali, że rząd całkowicie wykluczył tę praktykę, prowadząc do aresztowań tysięcy wyznawców Falun Gong. . Późniejsze uwięzienie i torturowanie tych wyznawców spowodowało reakcję organizacji praw człowieka, a także kilka rezolucji Kongresu USA. Potępili oni chiński rząd, nazywając ten ruch "pokojowym ruchem duchowym".


Ćwiczenie i uzdrowienie

Dla wielu praktykujących chi kung jest indywidualnym ćwiczeniem ciała umysłu, podobnie jak joga. Ale istnieje również forma czi kung, która koncentruje się na uzdrawianiu innych.

"Ćwiczenia chi kung, które sam dla siebie wykonujesz, można odróżnić od tego, co nazywa się "zewnętrznym czi kung ", która jest praktyką, wyglądającą podobnie do uzdrawianie techniką Reiki na odległość - powiedział Wayne.

W chi kung zewnętrznym terapeuta chi kung najpierw diagnozuje pacjentów zgodnie z zasadami tradycyjnej medycyny chińskiej (TCM), a następnie stosuje "emitowane Qi" w celu ułatwienia leczenia, jak podaje publikacja z 2010 r., w American Journal of Health Promotion, która dokonała przeglądu korzyści zdrowotnych qi gong i tai chi.

Autorzy artykułu napisali, że "zarówno wewnętrzne chi kung (praktyka osobista), jak i zewnętrzne chi kung (emitowane przez klinicystę Qi) są postrzegane jako wpływające na równowagę i przepływ energii oraz wzmacniające funkcjonalność ciała i umysłu." Jednak autorzy przeglądu korzyści zdrowotnych chi kung były ograniczone do ich osobistych doświadczeń w praktykowaniu tego stylu. Nie były prowadzone badania naukowe na potwierdzenie skuteczności zewnętrznego czi kung w leczeniu chorób oraz jego wpływu na kondycję zdrowotną praktykujących.

Jednak badania nad szerszą, pokrewną dziedziną, czyli terapią bio-polową trwają, jak zauważył Wayne. W jednym z ostatnich badań pilotażowych, opublikowanym w czasopiśmie "Medycyna alternatywna i komplementarna", dokonano przeglądu randomizowanych kontrolowanych badań nad terapiami biopolem - w tym nad zewnętrznym czi kung, uzdrawiającym dotykiem (Healing Touch), Johrei, Reiki i terapeutycznym dotykiem - i stwierdzono, że dwie trzecie z 18 badań miała co najmniej częściową skuteczność. To skłoniło autorów do wniosku, że dalsze badania w tej dziedzinie są uzasadnione.

Wsparcie naukowe dla chi kung

W przeciwieństwie do tai chi, chi kung nie było szeroko badane pod kątem korzyści dla zdrowia, twierdzi Wayne, który zauważył, że potrzebne są badania o wyższej jakości, zanim można będzie sformułować ostateczne stwierdzenia dotyczące skuteczności czi kung. Jednak osobiste praktyki chi kung nie są uważane za niezdrowe, ponieważ zazwyczaj pociągają za sobą delikatne ruchy i relaksację.

Jednym z największych badań z udziałem czi kung jest przegląd 66 badań w sumie 6610 uczestników, który został opublikowany w American Journal of Health Promotion (patrz wyżej sekcja o ćwiczeniach i uzdrawianiu). Chociaż naukowcy połączyli badania chi kung i tai chi w swoim przeglądzie, znaleźli różne pozytywne wyniki sugerujące, że obie formy ćwiczeń poprawiają stan układu kostnego i równowagę.

Badanie z 2007 roku opublikowane w Journal of Hypertension wykazało, że ćwiczenia chi kung miały łagodny pozytywny wpływ na obniżenie ciśnienia krwi, chociaż autorzy stwierdzili, że potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić te wyniki. Autorzy badania z 2007 r. opublikowanego w czasopiśmie Journal of Alternative and Complementary Medicine podają podobne stwierdzenie po dojściu do wniosków, że ćwiczenia chi kung ma łagodny pozytywny wpływ na kontrolowanie cukrzycy.

Trwają badania nad skutecznością czi kung jako leczenia komplementarnego dla pacjentów z rakiem, powiedział Wayne.

Przetłumaczono z: LiveScience.com by Elizabeth Palermo

Tłumaczenie i opracowanie: Andrew Kandziora / ChataMirdada.com

Dodatkowe źródła:

    National Center for Complementary and Integrative Medicine wideo na temat tai chi i qigong.     Więcej informacji o qigong od National Qigong Association.     Informacje ogólne na temat Falun Gong z Encyklopedii Britannica.0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page