top of page

Potencjalnie śmiertelny w skutkach zespół "złamanego serca" ma swój początek w mózgu

Z ostatniej chwili ! Opublikowane przez European Society of Cardiology


Takotsubo heart, showing the typical shape resembling a Japanese octopus trap. Credit: Christian Templin, University Hospital Zurich

Od Redakcji:


Poniżej przedstawione wyniki badań, opublikowanych dosłownie w dniu wczorajszym, przez European Society of Cardiology (Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne), jak i i wiele innych badań, w tym zakresie tematycznym, wyraźnie wskazują na silne powiązania, pomiędzy naszymi stanami emocjonalnymi, a działaniem różnych, ważnych organów w naszym ciele.


Nie można przejść obojętnie obok ewidentnie nasuwających się wniosków, że powinniśmy dużo bardziej dbać o swój stan emocjonalny, niż większość to czyni dotychczas i to w sposób ciągły, ponieważ stan naszego umysłu okazuje się mieć przeogromny wpływ na funkcjonowanie naszego całego organizmu, większy niż to wcześniej zakładano.


Biorąc pod uwagę tempo współczesnego życia i towarzyszący mu stres i emocje, można śmiało stwierdzić, że bez dbałości o nasz stan umysłu (wyciszenie, równowaga), fundujemy sobie i swoim bliskim bardzo niebezpieczną w skutkach "rosyjską ruletkę".


Nie zapominajmy przy tym o naszej odpowiedzialności względem bliskich, którym mniej lub bardziej świadomie możemy "pomóc" w przeżywaniu zespołu TTS (syndrom złamanego serca), co zawsze wiąże się z ryzykiem poważnego zachorowania, a nawet śmierci.


Bądźmy zatem świadomi i ostrożni w obchodzeniu się z naszymi emocjami i wpływaniu na emocje naszych bliskich.


Człowiekowi trudno jest samodzielnie stworzyć sobie przestrzeń dla tego typu profilaktyki, która by go w tym zakresie chroniła, a tym bardziej poznać i stosować odpowiednie techniki, które miały by mu w tym pomóc. Dlatego warto jest poszukać w swoim otoczeniu ludzi, którzy coś podobnego już praktykują, aby robić to wspólnie, lub skontaktować się z ośrodkami takie praktyki oferującymi.


Tą ważną publikację prezentujemy Wam dosłownie z jednogodzinnym opóźnieniem.


zapraszamy do artykułu:Według wczorajszej publikacji w European Society of Cardiology, naukowcom udało się po raz pierwszy wykazać, że mózg jest zaangażowany w rozwój choroby serca zwanej zespołem Takotsubo (TTS - zespół złamanego serca).


Odkryli oni, że regiony mózgu odpowiedzialne za przetwarzanie emocji i kontrolowanie nieświadomego działania ciała, takie jak bicie serca, oddychanie i trawienie, nie komunikują się ze sobą tak dobrze u pacjentów z TTS, jak u zdrowych ludzi.

Badanie zostało opublikowane w European Heart Journal, dnia 4 marca 2019r. i naukowcy twierdzą w tej publikacji, że chociaż na tym etapie nie mogą jeszcze ostatecznie wykazać, że zredukowane funkcje mózgu zdecydowanie powodują TTS, to ich odkrycia sugerują, że zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym, mogą powstawać w odpowiedzi na stresowe lub emocjonalne wyzwalacze, które choćby częściowo są w ten mechanizm zaangażowane i są przez to powiązane z początkiem TTS.

TTS jest znany jako zespół "złamanego serca" i charakteryzuje się nagłym czasowym osłabieniem mięśnia sercowego, co powoduje, że lewa komora serca wypływa jak balon na jego dnie, podczas gdy jego szyja pozostaje wąska, tworząc kształt przypominający japońską pułapkę na ośmiornicę, z którego pochodzi nazwa syndromu.


Ten stosunkowo rzadki stan został po raz pierwszy opisany w 1990 roku, Dowody sugerują, że jest on zwykle wywoływany przez epizody ciężkiej emocjonalnej rozpaczy, takie jak żal, gniew lub strach, lub jako gwałtowne reakcje na silne, szczęśliwe lub radosne wydarzenia. Pacjenci odczuwają wtedy bóle w klatce piersiowej i duszność i stany te mogą prowadzić do ataków serca i śmierci. TTS występuje częściej u kobiet, a tylko 10% przypadków występuje u mężczyzn.

W niecodziennym przykładzie współpracy neuronaukowców i kardiologów, naukowcy ci przeprowadzili skany MRI mózgu u 15 pacjentów z TTS, pobranych z InterTAK Registry, utworzonego w 2011 r., w szpitalu uniwersyteckim w Zurychu, w Szwajcarii. Porównali oni zrobione skany ze skanami pochodzącymi od 39 zdrowych osób. Skany te wykonano między lipcem 2013 r. a lipcem 2014 r., a średni czas między diagnozą TTS a skanami MRI wynosił około roku.

Profesor Christian Templin, główny badacz w Registry i profesor kardiologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Zurychu, powiedział: "Interesowały nas cztery specyficzne obszary mózgu, które są przestrzennie oddzielone od siebie, ale funkcjonalnie połączone, co oznacza, że ​​dzielą się informacjami. W porównaniu do zdrowych ludzi, u chorych zmniejszyła się komunikacja między regionami mózgu, związanymi z przetwarzaniem emocjonalnym, a autonomicznym układem nerwowym, który kontroluje nieświadome działanie ciała. Po raz pierwszy zidentyfikowaliśmy korelację pomiędzy zmianami w funkcjonalnej aktywności określonych regionów mózgu i TTS, co silnie wspiera ideę, że mózg jest zaangażowany w leżący u podstaw mechanizm TTS. Emocjonalny i fizyczny stres są silnie związane z TTS. Postawiono więc hipotezę, że nadmierna stymulacja autonomicznego układu nerwowego może prowadzić do zdarzeń TTS. "

Regiony mózgu, które badali badacze, obejmowały ciało migdałowate, hipokamp i zakręt kolczasty, które kontrolują emocje, motywację, uczenie się i pamięć. Ciało migdałowate i zakręt kolczasty są również zaangażowane w kontrolę autonomicznego układu nerwowego i regulację czynności serca. Ponadto, zakręt obręczy jest zaangażowany w depresję i inne zaburzenia nastroju, które są powszechne wśród pacjentów z TTS.

"Co ważne, regiony, które określiliśmy jako komunikujące się mniej ze sobą u pacjentów z TTS, to te same obszary mózgu, które są uważane za kontrolujące naszą reakcję na stres, dlatego ten spadek komunikacji może negatywnie wpłynąć na sposób, w jaki pacjenci reagują na stres, przez co są bardziej podatni na rozwój TTS "- powiedział profesor Templin.

Ograniczeniem badania jest to, że naukowcy nie mieli skanów MRI mózgów pacjentów przed lub w czasie, w którym powstawał u nich TTS, więc nie można określić jednoznacznie, że zmniejszona komunikacja między regionami mózgu spowodowała TTS lub odwrotnie.

Współautor, dr Jelena Ghadri, starszy pracownik naukowy w szpitalu uniwersyteckim w Zurychu i współ-kierujący badacz rejestru InterTAK, powiedziała: "Nasze wyniki sugerują, że należy przeprowadzić dodatkowe badania w celu ustalenia, czy istnieje tu związek przyczynowy. Mamy nadzieję, że to badanie oferuje nowe punkty wyjścia do studiowania TTS pod kątem zrozumienia, że ​​jest to coś więcej niż syndrom "złamanego serca". Ono wyraźnie obejmuje interakcje między mózgiem a sercem, które wciąż jeszcze nie są w pełni zrozumiałe. To jest dopiero początek zdobywania wiedzy o tym złożonym zaburzeniu. Mamy nadzieję, że pewnego dnia nowe odkrycia mogą zostać przełożone na rozwój strategii profilaktycznych, terapeutycznych i diagnostycznych w celu poprawy opieki nad pacjentami".

"Tak nieoficjalnie, to warto zauważyć, że niniejsze opracowanie przedstawia wyniki współpracy neuronaukowców i kardiologów. Jednym z problemów w badaniach nad TTS jest to, że kardiolodzy zwykle koncentrują się wyłącznie na sercu. Uważam, że interdyscyplinarne podejście do TTS może pomóc w odkryciu prawdziwej natury i przyczyn powstawania tej choroby. Metody, z których korzystaliśmy, mają głównie charakter neurologiczny, ale odkrycia które do teraz dokonaliśmy, są naszym zdaniem, bardzo ważne dla kardiologów w ich rozumieniu TTS. "
przetłumaczył i opracował dla

Chata Mirdada - AKAN

www.chatamirdada.com

0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page