top of page

Optymalne Zdrowienie

Choroba to nic innego, jak efekt całej serii zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu człowieka. W stanie chorobowym zdolności regeneracyjne człowieka są osłabione a praca systemu immunologicznego jest zaburzona.

Żeby utrzymać zdrowie, należy zadbać, aby nasz system regeneracyjny i immunologiczny działał optymalnie a nasz organizm pozostawał w stanie pełnej równowagi, na wszystkich poziomach.

Żeby odzyskać zdrowie, niezalęznie od ewentualnie prowadzonego leczenia, należy zadbać o wzmocnienie naszego systemu regeneracyjnego i immunologicznego, aż do odzyskania pełni ich sprawności.

Według Medtody Optymalnego Zdrowienia, aby wejść na drogę trwałego zdrowienia, konieczne jest zwrócenie uwagi na 5 wzajemnie i niezwykle silnie wpływających na siebie stanów funkcjonowania człowieka:

- fizyczny

- bio-chemiczny

- biologiczny

- psychiczny

- duchowy

 

Aby rozpocząć prawdziwy i trwały proces zdrowienia, trzeba wziąć pod uwagę nie tylko chorobę, ale przede wszystkim to, co doprowadziło do jej powstania. Trzeba zadbać o swój stan fizyczny, uzupełnić braki w minerałach i witaminach, które w dzisiejszych czasach są powszechnym problemem, praktycznie wszystkich ludzi. Trzeba też odnaleźć drogę do psychicznej równowagi i dobrego samopoczucia, przywracając wewnętrzny balans, ponieważ dziesiątki badań klinicznych wykazały już bezsprzecznie, że długotrwałe zaburzenia w psychice człowieka (na przykład stres) są często bezpośrednim powodem, a w innych przypadkach silnie przyczyniają się do powstawania wielu bardzo groźnych chorób.

Powrót do stanu równowagi nie jest łatwym zadaniem, ale możliwym, jeśli człowiek zrozumie, że bez zdrowia i dobrego samopoczucia  nie będzie w stanie realizować swoich życiowych wyzwań i marzeń.

W naszej metodzie stosowane są niektóre elementy Totalnej Biologii, Dzogczen, oraz innych technik, w tym tych z dalekiego wschodu, jak na przykład Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM). Ważnym elementem w naszym systemie Optymalnego Zdrowienia, rozpoczynającym proces zdrowienia, jest stosowanie zabiegów silnie stymulujących poprawę stanu człowieka (akupunktura jako stabilizacja energetyczna i stymulacja procesów regeneracyjnych, normobaria powodująca wielokrotne przyśpieszenie regeneracji komórkowej, oraz odpowiednio dobrana suplementacja i dieta. Nie mniej ważnymi elementami wspomagającymi zdrowienie, a które stosujemy są starożytne techniki masaży (LomiLomi i Ayurwedyjski), ćwiczenia oddechowe, Qigong i kąpiele ziołowe oraz magnezowe.

Co to jest normobaria?

Normobaria to udoskonalona i unowocześniona forma terapii tlenowej w komorach hiperbarycznych, stosowanej z wielkimi sukcesami od dziesiątków lat.  Pobyt w komorze normobarycznej powoduje przede wszystkim silny wzrost produkcji komórek macierzystych w organizmie, dynamizując jego regenerację oraz usprawnia pracę komórek, często likwidując powstałe w nich zaburzenia, co przyśpiesza procesy zdrowienia.

 

Co to jest DzogChen?

DzogChen albo Dzogczen  – to fundamentalny, pierwotny stan oraz kompleksowy system nauk i praktyk prowadzących do tego stanu, traktowany jako „wielki szczyt” ścieżek do „Doskonałego Oświecenia” występujących w tradycji ningma buddyzmu tybetańskiego i przed-buddyjskiej religii bön.

 

„Dzogczen nie winno rozpatrywać się jako religię, i by pytać kogokolwiek by uwierzył w cokolwiek. Wręcz przeciwnie, nakierowuje by każdy indywidualnie widział siebie i rozpoznał swój rzeczywisty stan.

Co to jest Totalna Biologia?

Totalna Biologia to psychobiologiczna koncepcja żywych organizmów. Totalna biologia zakłada, że źródło każdej choroby leży w psychice - są to silne, negatywne, długotrwałe emocje. Aby uleczyć się z choroby należy odkryć jej źródło w samym sobie. Choroba jest uzewnętrznieniem nierozwiązanego konfliktu wewnętrznego.

bottom of page